Behandeling van haaruitval bij mannen (AGA)

De meest voorkomende vorm van haaruitval bij mannen is AGA (androgenetic alopecia). Deze erfelijke vorm van haaruitval wijzigt de haarcyclus waarbij de haren progressief verkleinen onder invloed van de mannelijke hormonen.

Doordat de haardensiteit afneemt bij AGA wordt men progressief kaal. Voor sommige mannen kan dit een negatieve psychologische impact hebben. Bij deze mannen wordt een behandeling best tijdig gestart.

 

 

Haaruitval stoppen of afremmen

Het doel van de behandeling van AGA is de haaruitval te stoppen of op zijn minst af te remmen en een zekere hoeveelheid hergroei te bekomen.

Het volledig herwinnen van de verloren haren is met de huidige behandelingen niet mogelijk. Ook moet de haaruitvalbehandeling gecontinueerd worden, als men stopt herneemt de haaruitval.

Goedgekeurde FDA-medicatie voor AGA

 • Minoxidil
 • Finasteride (5 alpha reductase-inhibitor)

 Nieuwe haaruitvalbehandelingen met een bewezen effect

 • LLLT     Low-Level Laser (Light) Therapy
 • Platelet rich plasma (PRP) eventueel gecombineerd met microneedling.

Indicaties PRP bij AGA-haaruitval

 • Bij mannen die geen finasteride wensen te nemen omwille van de bijwerkingen.
 • Bij mannen die ondanks minoxidil en finasteride verdere haaruitval ervaren.
 • Na haartransplantatie om de getransplanteerde haren beter te laten groeien.

De kwaliteit van PRP-injecties wordt bepaald door

 • Gebruik van medisch goedgekeurde PRP kits.
 • De hoeveelheid bloed/ PRP/ PRP-concentratie.
 • Gebruik van een kwalitatieve centrifuge om het PRP te scheiden.
 • Verhoogd comfort (minder pijn) door het gebruik van een mesogun en een verdovende crème.
 • Het combineren met microneedling.

Protocol PRP-injecties

Het eerste jaar worden er best 6 PRP-behandelingen uitgevoerd. Nadien volstaat een PRP-onderhoudsbehandeling om de 3-6 maanden

Voordelen PRP-injecties

PRP-injecties zijn een natuurlijke benadering van haaruitval (biostimulatie). Het risico op bijwerkingen en complicaties is erg klein.

Nadelen PRP-injecties

PRP-injecties zijn een relatief kostelijke en tijdrovende onderneming. Belangrijk is dat de patiënt gemotiveerd is.

Multi-approach behandeling van haaruitval

Het combineren van verschillende behandelingsmodaliteiten voor haaruitval geeft de beste resultaten (topisch + LLLT + PRP-injecties) bij AGA.

Haaruitval bij vrouwen

Haaruitval bij vrouwen heeft vaak een sterke psychologische impact. De diagnose van vrouwelijke haaruitval is complex en bestaat initieel uit een uitgebreide bloedname waarbij er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke oorzaken van de haaruitval. Soms is een trichoscopie en zelfs een biopsie nodig bij de dermatoloog om tot een correcte diagnose te komen.

Kaalhoofdigheid bij vrouwen (FPHL)

FPHL (Female Pattern Hair Loss, de vrouwelijke variant van mannelijke kaalhoofdigheid) kan behandeld worden met minoxidil en LLLT. Ook hormonaal ingrijpen met medicatie kan zinvol zijn.

Platelet Rich Injecties (PRP-injecties) zijn ook werkzaam maar omwille van praktische bezwaren (o.a. lange haren) is het mijns inziens een behandeling die te overwegen valt als andere behandelingen gefaald hebben of gestopt moeten worden omwille van bijwerkingen.

Telogen effluvium (slapende haren)

Bij telogen effluvium moet er eerst naar onderliggende oorzaken gekeken worden. Bij chronisch telogen effluvium kan een behandeling met PRP geprobeerd worden met als opzet de slapende haren (telogen) terug actief te krijgen.

Klik hier voor bijkomende informatie over PRP behandeling van haaruitval