botox behandeling

Gepersonaliseerd advies voor een geslaagde esthetische behandeling

Iedereen is uniek, een geslaagde esthetische behandeling start best met een voorafgaande consultatie waarbij de arts ruim de tijd neemt om samen met u uw esthetisch probleem te definiëren en tot een uniek behandelingsvoorstel op maat te komen. 

Een goede esthetische consultatie doorloopt een aantal cruciale stappen

  1. Esthetisch probleem: als patiënt zit u met een bepaalde cosmetisch probleem hetgeen u stoort en waarvoor u een oplossing zoekt.
  2. Diagnose: uw arts analyseert uw esthetisch probleem, stelt een diagnose en verklaart u de oorzaak van het probleem.
  3. Esthetische oplossing: uw esthetische arts reikt u een of meerdere behandelingsvoorstellen aan die een antwoord bieden op uw esthetisch probleem.

Belangrijke elementen van een esthetische behandeling

Bij elke esthetische behandeling zijn er een aantal cruciale elementen die maken of deze behandeling uiteindelijk voor u geschikt is en leiden tot het verwachte resultaat (lees tevredenheid).

Indicatie

Elke esthetische behandeling heeft een bepaalde indicatie. De hedendaagse patiënt stelt tegenwoordig vaak zelf een diagnose waarbij hij (vaak met gekleurde, gecommercialiseerde informatie via internet) tot een vermeende oplossing komt. Patiënten reserveren dan een esthetische behandeling met een cosmetische arts of vragen extra informatie via mail of telefoon.  

In praktijk blijkt geregeld dat de vermeende behandeling uiteindelijk helemaal niet het antwoord blijkt te zijn op het esthetisch probleem. Een ervaren esthetische arts reikt de correcte behandeling(en) voor u aan die een antwoord bieden op uw esthetisch probleem.

Contra-indicatie

Niet elke esthetische behandeling is voor iedereen geschikt. Uw esthetische arts kan, rekening houdend met uw medische voorgeschiedenis, bepalen of u in aanmerking komt voor een specifieke behandeling. 

Te verwachte resultaten

Als patiënt is het cruciaal dat u correct geïnformeerd wordt over de resultaten die u van een bepaalde ingreep kunt verwachten. Verwachtingen bij de patiënt die hoger liggen dan de bereikte resultaten leiden gegarandeerd tot misnoegdheid.

Voorbereiding en nazorg bij een esthetische behandeling

Sommige esthetische behandelingen vergen een specifieke voorbereiding. Ook correct en duidelijk advies betreffende nazorg maken dat een esthetische behandeling uiteindelijk het meest kans heeft tot slagen zonder complicaties.

Complicaties esthetische behandeling

Elke esthetische ingreep kan leiden tot bepaalde bijwerkingen/complicaties. Deze kunnen variëren tot vrij onschuldig tot ernstig. Het is de taak van uw arts om u hiervan op de hoogte te brengen zodat u correct geïnformeerd kunt beslissen al dan niet een bepaalde behandeling te ondergaan (informed consent). Ook is het belangrijk dat uw arts competent en bereikbaar is om op deze complicaties te participeren. 

Pijn

Sommige esthetische behandelingen zijn pijnlijker dan andere. Niet iedereen is even pijntolerant. Het behandelingscomfort voor eenzelfde behandeling verschilt soms substantieel tussen verschillende artsen afhankelijk van de gebruikte techniek.

Downtime

Afhankelijk van de behandeling moet u als patiënt rekenen op een herstelperiode. Bij sommige procedures is het herstel nihil (lunchtime procedures) bij andere moet u op een aantal dagen tot een week rekenen voor u weer publiekelijk 'toonbaar' bent. 

Protocol

Sommige esthetische behandelingen vergen meerdere sessies om tot het gewenste resultaat te komen. Minder downtime vergt vaak meerdere behandelingen om tot zichtbaar resultaat te komen.

Behandelingsduur

De ene esthetische behandeling neemt meer tijd in beslag dan de andere.  

Duurzaamheid

Elke esthetische behandeling heeft een bepaalde houdbaarheid. 

Budget/ kostprijs behandeling

Esthetische geneeskunde wordt beschouwd als een luxeproduct (lees duur). Kwalitatieve producten, toestellen en procedures zijn nu eenmaal kostelijk. Niet elke behandeling is voor iedere patiënt financieel haalbaar. Soms kan uw arts uw een goedkoper alternatief voorstellen. BTW-plichtige artsen (+21%) staan garant als artsen die veelvuldig esthetische behandelingen uitvoeren en dus veel ervaring hebben als esthetisch arts. 

Ook in de esthetische geneeskunde is goedkoop vaak duurkoop. Excessief duur staat helaas ook niet steeds garant voor beter.

Goede esthetische artsen

Officieel zijn sinds de wet van 2013 louter niet-chirurgische esthetische artsen (BVEG), dermatologen en plastische chirurgen bevoegd om esthetische ingrepen uit te voeren. De uitvoering van deze wet loopt vertraging op waardoor helaas elke arts bevoegd maar niet steeds competent is om niet chirurgische esthetische geneeskunde uit te voeren.

Zoals we reeds aanhaalden start een succesvolle esthetische behandeling best met een voorafgaand consult. Correct geïnformeerd zijn is cruciaal om uiteindelijk weldoordacht te beslissen een behandeling te ondergaan. 

Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken! Jezelf mooier maken begint met een goede esthetische arts en voorafgaand consult...