corona vaccin fillers botox

Patiëntenveiligheid is steeds onze grootste prioriteit. Er is een geringe kans dat u na uw Covid-19 vaccin tijdelijk zwelling ondervindt van recentelijk geïnjecteerde fillers wanneer deze kort voor of na de vaccinatie geïnjecteerd zijn. Het voorkomen van deze complicatie is beperkt in aantal en over het algemeen goedaardig. Veelal verdwijnt de zwelling spontaan of met behulp van medicatie voorgeschreven door uw esthetische arts.

Desalniettemin raden we  het gebruik van Fillers af 2 weken voor uw (booster)vaccin tot 2 weken na uw (booster)vaccin. Dit advies is ook van toepassing op uw Prophilo behandelingen en is in overeenstemming met de internationale richtlijnen voor een veilig gebruik van Fillers. Spierontspanners vallen buiten dit advies en kunnen steeds ongeacht uw vaccinatie moment.   

#patiëntenveiligheid @behandelcomfort #mooiresultaat